szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Zarządzenia Burmistrza Szczytnej - kadencja 2014-2018
poka wszystkie dokumenty

Rok 2017

 

Rok 2018

  • Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2018 r.
  • Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  • Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  • Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2015 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie wieloletniego Programu współpracy gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019 – 2023
  • Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytna, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Szczytna za I półrocze 2018 roku.
  • Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
  • Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2015-02-09 10:03:37
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2018-09-11 13:38:50 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zarz 71 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 05 07 2018 13:10:22)
 55 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 14 06 2018 08:55:47)
 zarz 6 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 30 01 2018 09:43:25)
 zarz 10 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 25 01 2018 14:46:02)
 zarz 9 2018.pdf
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 25 01 2018 14:45:44)
 50 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 21 07 2017 14:29:29)
 zarz 1 2017
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 17 07 2017 12:14:49)
 zarz 1 2017
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 07 07 2017 09:21:43)
 zarz_2-2017
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 09 05 2017 10:00:07)
 34 2017
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 04 2017 14:24:31)
 ZARZDZENIE 1 2017
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 19 01 2017 12:38:10)
 115 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 03 11 2016 08:53:09)
 132 2015
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 09 09 2016 10:43:33)
 78 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 11 07 2016 12:30:49)
 77 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 11 07 2016 12:30:24)
 50 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 07 07 2016 11:46:31)
 zarz_53-2016
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 25 05 2016 14:13:02)
 zarz_24-2015
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 10 03 2015 07:54:38)
 zarz 20 2015
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 02 03 2015 12:32:07)
 zarz 12 2015
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 16 02 2015 10:31:50)
 zarz 13 2015
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 16 02 2015 09:30:48)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 282605