szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
poka wszystkie dokumenty

ZAPROSZENIE DO PUBLICZNYCH KONSULTACJI


Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 nr. 234 poz. 450.), Burmistrz Szczytnej przedstawia do konsultacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej:
www.szczytna.pl oraz na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej

projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie wieloletniego Programu współpracy gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023

Uwagi do przedmiotowych projektów można przesłać w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.:
elektronicznie na adres:
szczytna@szczytna.pl
pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy z siedzibą przy ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, do dnia wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu.

Uwagi do projektu można złożyć do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42 (sala posiedzeń)
w dniu 16 lipca  2018 r. o godz. 10.00.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 lipca 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 lipca 2018 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Szczytna.

do pobrania:

 
informacje udostępnił:Piotr Pawlak
data udostępnienia: 2016-05-13 12:22:20
ostatnia modyfikacja: Piotr Pawlak 2018-07-05 12:52:51 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 NGOprojekt
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 05 07 2018 12:51:39)
 SRS oferta
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 11 05 2018 12:46:31)
 SSRS 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2018 12:06:35)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 273875