szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I/3/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz. U. z 2005 Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z § 78 ust. 2 pkt a) Statutu Gminy Szczytna, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się z dniem 27 listopada 2006r. dla Pana Marka Szpaniera - Burmistrza Miasta   i Gminy Szczytna wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze - 4.040 zł
dodatek funkcyjny - 1.080 zł
dodatek za wieloletnią pracę - 20 %

§ 2.
Przyznaje się dla  Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3.
1. Ustala się dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do podpisania umowy między Gminą Szczytna a Burmistrzem Miasta i Gminy Szczytna dotyczącą korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz dokonywania w imieniu Gminy czynności prawnych wynikających z umowy.

§ 4.
Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej:
1)Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna,
2)Nr XVIII/134/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna,
3)Nr XX/163/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna,
4)Nr XXV/219/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna,
5)Nr XXXIII/282/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393