szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/26/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/26/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

W paragrafie 1 ustępie 1  punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja Spraw Społecznych – 5 osób”

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Komisja Spraw Społecznych:

Szlosberger Wojciech - przewodniczący

Bernat Tomasz - członek
Czarnik Stanisław - członek
Doskocz Urszula - członek
Gunia Józef - członek”

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681