szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVII/127/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Uchwała  Nr XVII/127/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2004 r
.

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z dniem 26 marca 2004 r. ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna Panią Bożenę Szpanier.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pani Bożena Szpanier została powołana z dniem 1 kwietnia 2003 r. na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna. Od dnia 29 września 2003 r. do dnia 26 marca 2004 r. Pani Bożena Szpanier przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 6 miesięcy.  W dniu 26 marca 2004 r. okres ten upłynął. W dniu 2 lutego 2004 r. z inicjatywy Pani Bożeny Szpanier złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kłodzku wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna wnioskuje, aby z dniem 26 marca 2004 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Bożeny Szpanier ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681