szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/29/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/29/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Gminy Szczytna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 28 maja 2003 r. Nr 68 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Negatywnie ocenia się aktualną strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, a szczególnie Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju.
2. Nie do zaakceptowania jest dalsze funkcjonowanie Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej w obsadzie Kierownik Rewiru i dwóch dzielnicowych.
3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. oczekuje się utworzenia Posterunku Policji w Szczytnej w obsadzie 7-osobowej, co zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681