szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/31/07

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

 

 

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2007:

 

 

Termin

 

Tematyka

 

 

 

31 stycznia 2007r.

 

 

1.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej i planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej

2.     Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Szczytna

 

 

28 lutego 2007r.

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Szczytna

 

 

 

 

29 marca 2007r.

 

 

1.     Przyjęcie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2007-2013”

2.     Plany remontowo – inwestycyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rzekach i ciekach wodnych na terenie Miasta i Gminy Szczytna

 

 

 

26 kwietnia 2007r.

 

1.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006

2.     Absolutorium

 

31 maja 2007r.

 

Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy

 

 

28 czerwca 2007r.

 

Rozwój agroturystyki

 

Lipiec

 

Przerwa wakacyjna

 

30 sierpnia 2007r.

 

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy Szczytna

 

27 września 2007r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 

25 października 2007r.

 

Oświata – funkcjonowanie placówek na terenie Miasta i Gminy

 

 

29 listopada 2007r.

 

1.     Podatki i opłaty lokalne na rok 2008

2.     Uchwały okołobudżetowe

 

 

27 grudnia 2007r.

 

Budżet Gminy na rok 2008

§ 2

 

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Szczytnej  do wprowadzenia zmian w planie pracy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570