szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/35/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/35/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/99 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 2 września 1999 r. w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości  stanowiących własność Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),   Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr VIII/68/99 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 2 września 1999 r. w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości  stanowiących własność Gminy Szczytna skreśla się § 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681