szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/36/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/36/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r. 

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów sołectw

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1 Statutów Sołectw, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory do organów sołectw w terminie od dnia 26 marca 2007 r. do dnia 11 czerwca 2007r.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Szczytnej do opracowania harmonogramu zebrań wyborczych i podania go do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 278393