szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Rady VI/44/07 z dnia z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr VI/44/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2007 – 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Szczytnej przyjmuje do realizacji “Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2007- 2013”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/44/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2007 – 2013”

W związku z tym, że poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna obowiązywała na lata 2000-2006 koniecznym stało się stworzenie kolejnego dokumentu na lata 2007-2013, w którym zawarte będą strategiczne cele, jakie powinny być realizowane na terenie miasta i gminy Szczytna.

Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację przyjętej w 2000r. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2000-2006. Wiele spraw poruszonych w tamtym dokumencie pozostaje wciąż aktualnych i choć minęło kilka lat, cele wyznaczone wcześniej, mimo że wymagają modyfikacji, wciąż wskazują drogę rozwoju gminy.

Przyjęcie powyższego dokumentu spowodowane jest także tym, że jest on niezbędnym dokumentem jaki jest wymagany przy staraniu się o środki z funduszy Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Kwietnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681