szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Rady VI/42/07 z dnia 29 marca 2007r.

Uchwała Nr VI/42//07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie planów robót utrzymaniowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na terenie gminy Szczytna w roku 2007

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Gminy Szczytna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 28 maja 2003 r. Nr 68 z późn. zm.),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:


§ 1

1.Wnioskuje się o wykonanie w pełnym zakresie planów robót utrzymaniowych w 2007r. na terenie gminy Szczytna, określonych w piśmie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 12 marca 2007 r., znak NI-K 501/30/07.
2.Wnioskuje się o uzupełnienie planu, o którym mowa w pkt. 1 o zadania określone poniżej i ich realizację w roku 2007:
a) usunięcie zadrzewień stanowiących przeszkodę dla spływu wód następujących rzek przepływających przez gminę Szczytna: Kamienny Potok, Bystrzyca Dusznicka, potok  Toczek ( dolna część Wolan), potok Cicha.
b) wykonanie  prac konserwacyjno – udrożnieniowych na Kamiennym Potoku w Szczytnej od ul. Batorów do ul. Ludowej oraz odtworzenie muru oporowego przy posesji Wolności 57.
c) Odbudowa  umocnień na potoku Laska w Szczytnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
informacje wprowadził:Stanisława Antoniewicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Kwietnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570