szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr X/58/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Uchwała Nr X/58/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej oraz zespołu ratownictwa medycznego  w Polanicy Zdroju

Na podstawie art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szczytnej oraz zespołu ratownictwa medycznego  w Polanicy Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Sierpnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570