szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XII/64/07 z dnia 11 października 2007r.

Uchwała nr XII/64/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Szczytnej dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspólny system gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Po przeanalizowaniu Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Wspólny system gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku” Rada Miejska w Szczytnej wyraża następujące stanowisko:

§1

Rada domaga się jednoznacznego określenia planowanej lokalizacji stacji przeładunkowej, która będzie obsługiwała Gminę Szczytna.

§2

Rada wnosi o zmianę sposobu wyliczenia wkładów poszczególnych gmin w realizację projektu, poprzez uwzględnienie ilości miejsc noclegowych dla turystów i zmniejszenie przelicznika dla terenów wiejskich.

§3

Rada nie wyraża zgody na zaproponowaną wysokość składki członkowskiej w Miedzygminnym Związku Celowym w wysokości 0,50 zł za miesiąc od jednego mieszkańca gminy według stanu ilości osób zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2007r. Wyżej wymieniona składka nie powinna być wyższa niż 0,30 zł.

§4

Rada oczekuje jednoznacznego określenia sposobu zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z Funduszu Spójności.

§5

Rada wnosi o rozważenie realizacji przedsięwzięcia w formie spółki, uwzględniającej interesy i odpowiedzialność gmin należących do związku.

§6

Rada oczekuje na przedstawienie koncepcji realizacji przedsięwzięcia przez podmiot prywatny bez udziału gmin.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570