szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIII/65/07 z dnia 30 października 2007r.

Uchwała Nr XIII/65/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie określenia kierunków zmian w strukturze oświatowej gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące kierunki zmian w strukturze oświatowej gminy Szczytna:
a) Przeniesienie Szkoły Podstawowej w Szczytnej do budynku obecnego Gimnazjum w Szczytnej.
b) Przeniesienie Gimnazjum w Szczytnej do budynku obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej z jednoczesnym wstrzymaniem naboru do ZSP od dnia 1 września 2008 r.
c) Przekazanie Szkoły Podstawowej w Chocieszowie  do prowadzenia stowarzyszeniu lub fundacji.
d) Rozpoczęcie starań zmierzających do rozbudowy budynku obecnego Gimnazjum, tak by do końca 2010 r. możliwe było stworzenie centrum edukacyjno-sportowego w Szczytnej.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Szczytnej do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dla proponowanych zmian określonych w ust. 1 w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopada 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282606