szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/141/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/141/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca  2004 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Lokalnego Rady Miejskiej w Szczytnej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej postanawia:

§ 1.

Powołać doraźną Komisję ds. Rozwoju Lokalnego Rady Miejskiej  w Szczytnej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
 1. Przewodnicząca -  Ogrodnik Elżbieta
 2. Członkowie:
1)Doskocz Urszula                                                       
2)Gunia Leszek
3)Hoffman Ireneusz
4)Kapustka Artur
5)Onak Marian
6)Piwowarczyk Czesława

§ 2.

W posiedzeniach Komisji mogą brać udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego d/s rozwoju lokalnego oraz niezależni eksperci.

§ 3.

Do zadań Komisji należy opiniowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” opracowanego przez Horyzontalny Zespół Zadaniowy d/s rozwoju lokalnego i rekomendowanie go Radzie Miejskiej do przyjęcia uchwałą.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681