szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/163/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/163/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 448) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:


§ 1.

1.Uchyla się dotychczasowy paragraf 1.
2.Wprowadza się paragraf 1 o brzmieniu:

㤠1.

1. Ustala się z dniem 1.07.2004 r. dla Pana Edwarda Kondratiuka Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze 3.914 zł
2) dodatek funkcyjny 1.030 zł
3) dodatek za wieloletnią pracę 20 %”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282606