szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XI/81/2003 z dnia 30 października 2003 r.

Uchwała Nr XI/81/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna skierowanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Wydział Rozwoju Regionalnego w sprawie remontu drogi gminnej w Niwie w pasie ewidencyjnym oznaczonym numerem 308/1 dr i 308/3 dr, Rada Miejska w Szczytnej uznaje ww. skargę za bezzasadną.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570