szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały XX/157/2004

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.u. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) stwierdzenie nieważność uchwały Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania ( zasad zwrotu), jako sprzecznej z prawem.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681