szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wyniki rokowań na sprzedaż nieruchomości (12 maja 2017 r.)

Szczytna, dnia 19.05.2017 r.

RTI.GN.6840.36 .2017

Ogłoszenie o wyniku rokowań odbytych w dniu 12 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10,00 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłaszam, że przedmiotem rokowań było zbycie

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 565/3 o powierzchni 0,1098 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00074557/7.
Cena do rokowań wynosiła 68.000,- zł.
- Wpłynęło jedno pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które zostało zakwalifikowane do części ustnej.
Zaproponowana cena nabycia nie została zaakceptowana przez Komisję Przetargową, więc rokowania na tą nieruchomość zostały zakończone wynikiem negatywnym.

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 565/4 o powierzchni 0,1098 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00074557/7.
Cena do rokowań wynosiła 68.000,- zł.
- Wpłynęło jedno pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które zostało zakwalifikowane do części ustnej.
Nieruchomość została zbyta za kwotę 49.410,- złotych.

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 565/5 o powierzchni 0,0822 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Kołłątaja, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez teren działki wzdłuż granicy z drogą przebiega sieć gazowa. Księga wieczysta SW1K/00074557/7.
Cena do rokowań wynosiła 60.000,- zł.
- Wpłynęły dwa pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, które zostały zakwalifikowane do części ustnej.
Nieruchomość została zbyta za kwotę 41.000,- złotych.

4/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 323 o powierzchni 0,0790 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086824/7.
Cena do rokowań wynosiła 25.000,- zł.
- Wpłynęły dwa pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, które zostały zakwalifikowane do części ustnej.
Nieruchomość została zbyta za kwotę 18.000,- złotych.

5/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/2 o powierzchni 0,1303 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Wolności 90, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, usługi publiczne i komercyjne. Księga wieczysta SW1K/00067915/3.
Cena do rokowań wynosiła 65.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do rokowań (brak wpłaty zaliczki i brak ofert) więc rokowania zostały zakończone wynikiem negatywnym.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Maja 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258342