szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
XXVI sesja Rady Miejskiej w Szczytnej (25 maja 2017 r.)

OGŁOSZENIE

Zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Szczytnej
która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o.o. Oddział we Wrocławiu w sprawie stanu sieci gazowej na terenie miasta i gminy Szczytna.
5. Informacja w sprawie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Szczytna - plany Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
6. Plany Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2017r.
9. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 maja 2017r.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Gimnazjum w Szczytnej w zakresie realizacji wydatków za 2016r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
13. Informacje Przewodniczącej Rady.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Maja 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258342