szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Sprzedaż nieruchomości (29 sierpnia 2017 r.)

BURMISTRZ SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074) 86 83 305
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/1 o powierzchni 0,2000 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.
Cena wywoławcza wynosi 70.000,- zł. Wadium do przetargu wynosi 7.000,- zł.

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/2 o powierzchni 0,1379 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.
Cena wywoławcza wynosi 50.000,- zł. Wadium do przetargu wynosi 5.000,- zł.

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 399/3 o powierzchni 0,1196 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca lub bliźniaczą i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00077210/4.
Cena wywoławcza wynosi 21.000,- zł. Wadium do przetargu wynosi 2.100,- zł.

4/ samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Ludowej nr 24, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 57,20 m2. natomiast wszelkie części budynków, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub dotychczasowego właściciela sprzedaje się nabywcy w / w lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym 49/100 – księga wieczysta SW1K/00091065/6. Lokal wymaga remontu.
- Przedmiotem sprzedaży na współwłasność jest również grunt stanowiący działkę nr 1534, AM 3, obręb Szczytna, o powierzchni 0,25 ha, w udziale wynoszącym 49/100.
Cena wywoławcza wynosi 60.000,- zł. Wadium do przetargu wynosi 6.000,- zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 SIERPNIA 2017 ROKU W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ.10,00.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na daną nieruchomość na konto nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia 24 sierpnia 2017 roku.
Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz Szczytnej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej
www.szczytna.pl.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Lipca 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258341