szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości (12 lipca 2017 r.)

Szczytna, dnia 14.07.2017 r.

RTI.GN.6840. 45 .2017

Ogłoszenie o wyniku przetargu odbytego w dniu 12 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10,00 w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłaszam, że przedmiotem przetargu było zbycie:

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2753/4 o powierzchni 0,1495 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena wywoławcza wynosiła 60.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2753/5 o powierzchni 0,1907 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena wywoławcza wynosiła 75.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2753/9 o powierzchni 0,1947 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena wywoławcza wynosiła 76.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

4/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2753/10 o powierzchni 0,1929 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Szkolnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00088524/8.
Cena wywoławcza wynosiła 78.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

5/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 143/4 o powierzchni 0,2503 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Leśnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00058760/5.
Cena wywoławcza wynosiła 90.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

6/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 143/5 o powierzchni 0,1953 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Leśnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00058760/5.
Cena wywoławcza wynosiła 75.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

7/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 143/6 o powierzchni 0,1466 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Leśnej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo usługową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00058760/5.
Cena wywoławcza wynosiła 60.000,- zł.
- Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Lipca 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258341