szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Rokowania w celu sprzedaży nieruchomości (31 października 2017 r.)

BURMISTRZ SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074) 86 83 305
zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży

1/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/1 o powierzchni 0,2000 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.
Cena do rokowań wynosi 70.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 7.000,- zł.

2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 394/2 o powierzchni 0,1379 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00086820/9.
Cena do rokowań wynosi 50.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 5.000,- zł.

3/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 399/3 o powierzchni 0,1196 ha, położonej we wsi Niwa gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca lub bliźniaczą i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00077210/4.
Cena do rokowań wynosi 21.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 2.100,- zł.

4/ samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Ludowej nr 24, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 57,20 m2. natomiast wszelkie części budynków, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub dotychczasowego właściciela sprzedaje się nabywcy w / w lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym 49/100 – księga wieczysta SW1K/00091065/6. Lokal wymaga remontu.
- Przedmiotem sprzedaży na współwłasność jest również grunt stanowiący działkę nr 1534, AM 3, obręb Szczytna, o powierzchni 0,25 ha, w udziale wynoszącym 49/100.
Cena do rokowań wynosi 60.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 6.000,- zł.

5/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 565/3 o powierzchni 0,1098 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Słonecznej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Księga wieczysta SW1K/00074557/7.
Cena do rokowań wynosi 68.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 6.800,- zł.

6/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/2 o powierzchni 0,1303 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Wolności 90, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, usługi publiczne i komercyjne. Księga wieczysta SW1K/00067915/3.
Cena do rokowań wynosi 65.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 6.500,- zł.

7/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/2 o powierzchni 0,1690 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.
Cena do rokowań wynosi 45.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 4.500,- zł.

8/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 314/3 o powierzchni 0,1000 ha, położonej we wsi Łężyce gm. Szczytna, z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki. Księga wieczysta SW1K/00091059/1.
Cena do rokowań wynosi 35.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 3.500,- zł.

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ. 10,00.

Przetargi odbyły się w dniach: 12.08, 18.10.2016r. 24.02., 28.03, 20.04., 13.06. i 29.08.2017r.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – termin - numer geodezyjny nieruchomości” w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat) do godz. 15,30 dnia 26 października 2017 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2/ datę sporządzenia zgłoszenia,
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu o rokowaniach).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia 26 października 2017 roku. W tytule wpłaty należy wpisać wszystkie osoby zamierzające przystąpić do rokowań oraz dane nieruchomości.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zadłużeń.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności / opłata notarialna i sądowa/.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej pok. nr 12, oraz na stronie internetowej
www.szczytna.pl.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Października 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258341