szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej (28 listopada 2017 r.)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 14.00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej,
b) zmiany uchwały nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna
c) zmiany uchwały Nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 roku",
d) zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017,
e) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2. Informacja dotycząca podstawy obliczania podatku rolnego w 2018 r.
3. Informacja dotycząca podstawy obliczania podatku leśnego w 2018 r.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Listopada 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258341