szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczytnej (30 listopada 2017r. )

OGŁOSZENIE

Zapraszam na XXXI sesję Rady Miejskiej w Szczytnej
która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
4. Wnioski i interpelacje radnych.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 października 2017r.
6. Kontrola przekazanej przez Gminę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
 2) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,
 3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową m. Orła Białego w Szczytnej,
 4) zmiany uchwały Nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 roku"
 5) zmiany uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna,
 6) zmiany uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
8. Informacja dotycząca podstawy obliczania podatku rolnego w 2018r.
9. Informacja dotycząca podstawy obliczania podatku leśnego w 2018r.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Informacje Przewodniczącej Rady.
12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Listopada 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 258341