szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XIV/102/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XIV/102/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142  z 2001 r., poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz.1231 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§  1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem nr 2 – Regulaminem konkursu ofert na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, załącznikiem nr 3 – lokalną diagnozą problemów alkoholowych i załącznikiem nr 4 – preliminarzem  środków na realizację Gminnego Programu.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

pliki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681