szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osob. praw., którym w roku 2006 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2006 W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń:

Nazwisko i imię / Nazwa

Kwota

Przyczyna umorzenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

89 766,00zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Tartak Szczytna Sp. z o.o.

263 987,80zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Michalski Edward

690,20zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Talarek Stefania

524,40zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Babula Leszek

2 547,00zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kapecki Kazimierz

1 383,60zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Smutek Barbara

974,90zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kosiński Stanisław

1 343,00zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Klęsk Stanisław

3 547,00zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Sawczuk Jolanta

574,80zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty:

Nazwisko i imię / Nazwa

Kwota

Przyczyna rozłożenia

Dams Feliks

990,50zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Cholewa Alicja

786,90zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

Nazwisko i imię / Nazwa

Kwota

Rodzaj pomocy

Przyczyna zastosowania ulgi

„DREWKOM” Spółka Jawna IMPORT-EKSPORT
Jerzy i Urszula Gwóźdź

4 577,70zł

pomoc de minimis

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej
w likwidacji Duszniki Zdrój

20 934,20zł

pomoc de minimis

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

GS „Samopomoc Chłopska” Zakład Pracy Chronionej
w Kłodzku

26 477,32zł

pomoc de minimis

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Burmistrz Szczytnej
(-) Marek Szpanier

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2007-05-25 11:13:37
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2011-05-31 08:46:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434344