szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja w spr. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój na części działki nr 48/1 miejscowość Dolina

RTI.OS.7615/3/2006/2007
Szczytna, 2007-10-17.

DECYZJA UCHYLAJĄCA

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Paul przedstawiciela firmy ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, uchylam decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 18 lipca 2006 roku nr OS-7615/3/2006 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna”.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 18 lipca 2006 roku nr OS-7615/3/2006 Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna”. Decyzja dotyczyła stacji bazowej w skład, której miała wejść:
- wieża o wysokości 45 m.,
- urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze pracujące w paśmie o częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz/2100 MHz,
- sześć anten sektorowych, w tym: trzy pracujące w paśmie 900 MHz, trzy pracujące w paśmie 1800 MHz/2100 MHz, zamontowane na wieży na wysokości od 35 do 45 m npt.,
- dziewięć anten parabolicznych radiolinii pracujących w paśmie 38 GHz, 23 GHz, 18 GHz, zamontowane na wieży na wysokości od 40 do 42 m npt.
Wnioskiem z dnia 14.08.2007 roku (data wpływu 10.09.2007 r.) Pan Michał Paul – przedstawiciel firmy ELTEL Networks Telecom Sp. Z o.o., Biuro Regionalne Poznań, ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań, działający z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181 wystąpił do Burmistrza Szczytnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49628.01 Duszniki Zdrój Miasto”. Budowa stacji bazowej polegać będzie na montażu:
- trzech anten sektorowych AS1 pracujących w systemie GSM zainstalowanych na projektowanej wieży na wysokości od 36,0 do 46,0 m npt. (poziom osi anten),
- trzech anten sektorowych AS2 pracujących w systemie DCS/UMTS zainstalowanych na projektowanej wieży na wysokości od 36,0 do 46,0 m npt. (poziom osi anten),
- ośmiu anten radioliniowych zainstalowanych na projektowanej wieży na wysokości od 48,2 do 51,0 m npt. (poziom osi anten),
- uchwytów antenowych,
- drogi kablowej,
- urządzeń zasilająco-sterujących umieszczonych w kontenerze technicznym posadowionym obok wieży.
Pismem z dnia 5 października 2007 roku Pan Michał Paul działając z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181 złożył wniosek o uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 18 lipca 2006 roku nr OS-7615/3/2007, gdyż inwestor zrezygnował z budowy stacji bazowej, która była objęta postępowaniem zakończonym przedmiotową decyzją.

Biorąc powyższe, z którego wynika, że w interesie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie jest budowa stacji bazowej na nowych zasadach (między innymi na wyższej wieży) należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1.Pan Michał Paul ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań.
2.Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
3.Państwo Jarosław i Lidia Kokoszka zam. Szczytna ul. Górska 5, 57-330 Szczytna.
4.Pani Ewa Wojnar zam. Duszniki Zdrój, ul. Wrocławska 7, 57-340 Duszniki Zdrój.
5.Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
6. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl.
7. a/a.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2007-10-19 12:28:59
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2007-10-19 12:30:13 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434343