szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osob. praw., którym w roku 2008 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2008 W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATYNa podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń:


Nazwisko i imię / Nazwa

Kwota

Przyczyna umorzenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

4.254,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Tarnawa Daniel

763,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Szałak Irena

793,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Wiak Marian

750,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kołodziej Zbigniew

648,00 zł

brak możliwości egzekucyjnych

Kozioł Janina

1.234,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kaleńczuk Olga

672,00 zł

brak możliwości egzekucyjnych

Futakiewicz Marian

712,60 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Krajewski Marian

596,80 zł

brak możliwości egzekucyjnych

Sawczuk Jolanta

571,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny


Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat odroczono spłatę:


  1. Rublewski Paweł

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty:


  1. Hartman Ryszard

  2. Bahranowscy Irena i Michał

  3. Stalowski Stanisław


Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:


  1. GS „Samopomoc Chłopska” Zakład Pracy Chronionej w Kłodzku


Burmistrz Szczytnej
(-) Marek Szpanier

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2009-05-28 09:56:30
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2011-05-31 08:48:40 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434345