szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nieposiadajacych osob. praw., którym w roku 2009 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2009 W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń:

  

imię / Nazwa

Kwota

Przyczyna umorzenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

15.018,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Krupnik Jan

1.890,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Szarek Alicja

503,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych; Jarków

9.489,08 zł

niezaspokojenie kwoty zaległości w zakończonym postępowaniu upadłościowym

Piwnice Win „ROSVIN”; Kłodzko

28.517,20 zł

niezaspokojenie kwoty zaległości w zakończonym postępowaniu upadłościowym

Zuberski Franciszek

1.317,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Chojnacki Stanisław

1.480,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Kreiser Zbigniew

6.409,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Hawryło Maria

3.259,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Łodziato Halina

1.500,00 zł

ważny interes podatnika
lub interes publiczny

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat odroczono spłatę:

Brak

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty:

1. Hartman Jadwiga i Ryszard
2. Urban Małgorzata i Andrzej
3. Pabian Adam
4. Madzia Danuta
5. Chojnacki Stanisław
6. Smoliński Marek
7. Kaczmarczyk Barbara
8. Matusiak Alicja i Jerzy
9. Tarnawa Renata i Leszek
10. Jaros Barbara i Jan
11. Baran Franciszek
12. Kłonowski Bogusław
13. Reczuch Teresa i Mieczysław
14. Karpiuk Maria i Wiktor
15. Włodarczyk Edward
16. Grabarz Grażyna
17. Mokrycki Adam

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

1. GS „Samopomoc Chłopska” Zakład Pracy Chronionej w Kłodzku

Burmistrz Szczytnej
(-) Marek Szpanier

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2010-05-11 07:51:39
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2011-05-31 08:48:34 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434345