szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Język migowy i inne środki komunikowania się w urzędzie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta i Gminy Szczytna udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

poczta elektroniczna: szczytna@szczytna.pl
Fax: 74 86 83 020

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej przysługuje prawo do skorzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy)
- tłumacza SJM (system językowo – migowy)
- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Szczytnej zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2012-04-17 09:21:09
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2012-04-17 09:21:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030