szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
poka wszystkie dokumenty

 Zapytanie lub interpelacja

 Odpowiedź

Stanisław Czarnik (24.01.2019) Burmistrz Szczytnej (04.02.2019)
Paweł Chojnacki (24.01.2019) Burmistrz Szczytnej (04.02.2019)
Stanisław Czarnik (01.03.2019) Burmistrz Szczytnej (13.03.2019)
Marian Onak (15.03.2019) Burmistrz Szczytnej (04.04.2019)
Marian Onak (15.03.2019) Burmistrz Szczytnej (04.04.2019)
Marzena Basiuk-Świniańska (29.05.2019) Burmistrz Szczytnej (04.07.2019)
Janusz Janiszewski (29.08.2019) Burmistrz Szczytnej (16.09.2019)
Grupa Radnych (29.08.2019) Burmistrz Szczytnej (14.10.2019)
Jarosław Hara (29.08.2019) Burmistrz Szczytnej (14.10.2019)
Paweł Chojnacki (05.09.2019) Burmistrz Szczytnej (16.09.2019)
Paweł Chojnacki (05.09.2019) Burmistrz Szczytnej (24.09.2019)
Paweł Chojnacki (06.09.2019) Burmistrz Szczytnej (19.09.2019)
  Burmistrz Szczytnej (02.10.2019)
Beata Rydz i Jarosław Hara (26.09.2019) Burmistrz Szczytnej (Dot. odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2019 r. nr SR.0003.8.2019)
Beata Rydz (26.09.2019) Burmistrz Szczytnej (14.10.2019)
Jarosław Hara (26.09.2019) Burmistrz Szczytnej (14.10.2019)
Jarosław Hara (pismo z dnia 25.10.2019, nr SR.0003.11.2019) Burmistrz Szczytnej
(Dot. odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019 r. nr SR.0003.11.2019)
Beata Rydz i Jarosław Hara (pismo z dnia 28.11.2019) Burmistrz Szczytnej (Dot. pisma SR.0003.12.2019 z dnia 28.11.2019)
Beata Rydz i Jarosław Hara (pismo z dnia 28.11.2019) Burmistrz Szczytnej (Dot. pisma SR.0003.13.2019 z dnia 28.11.2019)
Jarosław Hara (pismo z dnia 28.11.2019) Burmistrz Szczytnej (Dot. pisma SR.0003.14.2019 z dnia 29.11.2019)
Beata Rydz i Jarosław Hara (pismo z dnia 12.12.2019 nr SR.0003.15.2019) Burmistrz Szczytnej
(Dot. odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2019 r. nr SR.0003.15.2019)
Beata Rydz (pismo z dnia 30.12.2019 r. nr SR.0003.16.2019) Burmistrz Szczytnej (13.01.2020 r.)
Beata Rydz (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.1.2020) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.1.2020)
Jarosław Hara (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.2.2020) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.2.2020)
Jarosław Hara (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.3.2020) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo SR.0003.3.2020 z dnia 31.01.2020 dot. ZAZ)
Beata Rydz (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.4.2020) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo SR.0003.4.2020 z dnia 31.01.2020 dot. finansowania ZAZ)
Jarosław Hara (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.5.2020)  Burmistrz Szczytnej (17.02.2020 r.)
Beata Rydz i Jarosław Hara (pismo z dnia 30.01.2020 r. nr SR.0003.6.2020)
Burmistrz Szczytnej (20.02.2020 r.)
Jarosław Hara (pismo nr SR.0003.7.2020 z dnia 27.02.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.7.2020 z dnia 27.02.2020 r.)
Jarosław Hara (pismo nr SR.0003.8.2020 z dnia 14.05.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.8.2020 z dnia 14.05.2020 r.)
Marek Szpanier (pismo nr SR.0003.9.2020 z dnia 20.05.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.9.2020 z dnia 20.05.2020 r.)
Marek Szpanier (pismo nr SR.0003.10.2020 z dnia 20.05.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.10.2020 z dnia 20.05.2020 r.)
Marzena Basiuk-Świniańska (pismo nr SR.0003.11.2020 z dnia 05.06.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.11.2020 z dnia 05.06.2020 r.)
Marek Szpanier (pismo nr SR.0003.12.2020 z dnia 05.06.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.12.2020 z dnia 05.06.2020 r.)
Jarosław Hara (pismo nr SR.0003.13.2020 z dnia 01.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.13.2020 z dnia 01.07.2020 r.)
Beata Rydz (pismo nr SR.0003.14.2020 z dnia 01.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.14.2020 z dnia 01.07.2020 r.)
Paweł Chojnacki (pismo nr SR.0003.15.2020 z dnia 02.07.2020 r.)

Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.15.2020 z dnia 02.07.2020 r.)

Paweł Chojnacki (pismo nr SR.0003.16.2020 z dnia 02.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.16.2020 z dnia 02.07.2020 r.)
Marcin Legierski, Jarosław Hara, Paweł Chojnacki, Martyna Bednarek, Zuzanna Kwiatkowska (pismo nr SR.0003.17.2020 z dnia 07.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.17.2020 z dnia 07.07.2020 r.)
Paweł Chojnacki (pismo nr SR.0003.18.2020 z dnia 10.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.18.2020 z dnia 10.07.2020 r.)
Marek Szpanier (pismo nr SR.0003.19.2020 z dnia 10.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedz na pismo nr SR.003.19.2020 z dnia 10.07.2020 r.) 
Jarosław Hara (pismo nr SR.0003.20.2020 z dnia 28.07.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.20.2020 z dnia 28.07.2020 r.)
Marek Szpanier (pismo nr SR.0003.21.2020 z dnia 04.08.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.21.2020 z dnia 04.08.2020 r.)
Jarosław Hara (pismo nr SR.0003.22.2020 z dnia 02.11.2020 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr SR.0003.22.2020 z dnia 02.11.2020 r.)
Grupa Radnych (pismo nr RO-RM.0003.23.2020 z dnia 03.12.2020 r.)

Burmistrz Szczytnej (informacja dot. pisma nr RO-RM.0003.23.2020 z dnia 03.12.2020 r.)
Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo nr RO-RM.0003.23.2020 z dnia 03.12.2020 r.)

Marek Szpanier (pismo RO-RM.0003.1.2021 z dnia 30.03.2021) Burmistrz Szczytnej odpowiedź na pismo RO-RM.0003.1.2021 z dnia 30.03.2021)
Beata Rydz (pismo RO-RM.0003.2.2021 z dnia 15.04.2021) Burmistrz Szczytnej odpowiedź na pismo RO-RM.0003.2.2021 z dnia 15.04.2021) 
Marek Szpanier (pismo RO-RM.0003.3.2021 z dnia 28.04.2021) Burmistrz Szczytnej odpowiedź na pismo RO-RM.0003.3.2021 z dnia 28.04.2021) 
Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.4.2021 z dnia 04.05.2021) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.4.2021 z dnia 04.05.2021)
Stanisław Czarnik (pismo RO-RM.0003.5.2021 z dnia 09.07.2021) Burmistrz Szczytnej (cz. 1, cz. 2) (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.5.2021 z dnia 09.07.2021)
Marek Szpanier (pismo RO-RM.0003.6.2021 z dnia 19.08.2021) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.6.2021 z dnia 19.08.2021)
Jarosław Hara (pismo RO-RM.0003.7.2021 z dnia 31.08.2021) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.7.2021 z dnia 31.08.2021)

Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.1.2022 z dnia 20.01.2022)
-
uzupełnienie do pisma

Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.1.2022 z dnia 20.01.2022)
Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.2.2022 z dnia 03.02.2022)

Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.2.2022 z dnia 03.02.2022)
Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.2.2022 z dnia 03.02.2022 cz. 2)

Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.3.2022 z dnia 24.02.2022) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.3.2022 z dnia 24.02.2022)
Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.4.2022 z dnia 17 października 2022 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.4.2022 z dnia 17 października 2022 r.)
Beata Rydz (zapytanie z L sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2022 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na zapytanie z L sesji Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2022 r.)
Paweł Chojnacki (pismo RO-RM.0003.1.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.1.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)
Paweł Chojnacki (pismo RO-RM.0003.2.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.) Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.2.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)
Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.3.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)  Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.3.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)
- sprostowanie omyłki pisarskiej
Marcin Legierski (pismo RO-RM.0003.4.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)  Burmistrz Szczytnej (odpowiedź na pismo RO-RM.0003.4.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.)
   

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2020-07-17 09:00:51
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2023-02-13 08:41:56 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 odp_int-RTI.IT.7021.55.2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 13:00:48)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 428024