szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Zarządzenia Burmistrza Szczytnej - kadencja 2024-20239

  • ZARZĄDZENIE NR 83/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej
  • ZARZĄDZENIE NR 84/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
  • ZARZĄDZENIE NR 85/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
  • ZARZĄDZENIE NR 87/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
  • ZARZĄDZENIE NR 91/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2023 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
  • ZARZĄDZENIE NR 97/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2023 r.
  • ZARZĄDZENIE NR 100/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
  • ZARZĄDZENIE NR 101/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025 Edycja 2024
  • ZARZĄDZENIE NR 103/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2024 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
  • ZARZĄDZENIE NR 105/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach Programu "Opieka 75+" na rok 2024

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2024-05-24 14:41:52
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-06-11 14:49:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435631