szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
SOŁECTWA:
KONSULTACJE W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW

Szczytna, dnia 20 grudnia 2004 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Szczytna (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 22 listopada 2004 r. Nr 226, poz. 3516) informuję, że w terminie od dnia 3 stycznia 2005 r.  do dnia 15 stycznia 2005 r.  zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw: Złotno, Słoszów, Łężyce, Niwa, Dolina, Wolany, Chocieszów w sprawie wyrażenia opinii o zaproponowanej organizacji i zakresie działania tych sołectw zawartych w projektach ich statutów.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy danego sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i zameldowani na pobyt stały na obszarze tego sołectwa.

Konsultacje będą obejmowały:
a) udostępnianie przez Sołtysów do wglądu projektu statutu sołectwa, w którym sprawują funkcję,
b) zebranie przez Sołtysów opinii mieszkańców poszczególnych sołectw w terminie do dnia 15 stycznia 2005 r.,
c) przekazanie przez Sołtysów zebranych wniosków dotyczących zmian lub uzupełnień projektu statutu na ręce Burmistrza w terminie do dnia 17 stycznia 2005r.,
d) przyjmowanie od mieszkańców poszczególnych sołectw uwag i wniosków dotyczących zmian w przedstawionym projekcie w formie ustnej, telefonicznej i pisemnej składanych bezpośrednio do Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna w terminie do dnia 15 stycznia 2005 r.

Wynik konsultacji z mieszkańcami zostanie uwzględniony przy podejmowaniu przez Radę Miejską w Szczytnej uchwały w sprawie nadania sołectwom statutów w zakresie zgodności proponowanych zmian z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna
(-) Edward Kondratiuk

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2004-12-21 09:47:43
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2005-02-18 11:33:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434502