szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXVI/288/06 z dnia 28 września 2006r.

Uchwała Nr XXXVI/288/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna za I półrocze 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna za I półrocze 2006 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Października 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571