szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (OS-7615/9/2006)

OS-7615/9/2006

Szczytna, 2006-10-31

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 126, poz. 902) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2006 roku na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 288 Wambierzyce – Polanica Zdrój”.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 126, poz. 902) oraz art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji.


Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 6 i tu w terminie 21 dni można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.
Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie – 3 egz. z prośbą o wywiedzenie 1 egz. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie i 1 egz. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wambierzyce oraz zamieszczenie zawiadomienia w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
2. Pan Jan Wach – Sołtys Sołectwa Chocieszów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Chocieszów – 3 egz.,
3. Pan Stanisław Ogrodnik – Sołtys Sołectwa Wolany z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Wolany – 3 egz.,
4. Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój,
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych,
6. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej,
7. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl,

Do wiadomości:
1. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.
2. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:Jerzy Karasek
data ostatniej modyfikacji: 2 Listopada 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421429