szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVII/125/2004 z dnia 29 marca 2004 r.

Uchwała Nr XVII/125/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29  marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm./, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się dotychczasowy Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Szczytna, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Szczytna

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy

1.Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.
2.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
3.Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej.
4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna.
5.Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.
6.Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej.
7.Gimnazjum w Szczytnej.
8.Szkoła Podstawowa w Szczytnej.
9.Szkoła Podstawowa w Chocieszowie.”

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013