szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/28/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnych  /Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. / oraz pisma Starosty Kłodzkiego z dnia 29 listopada 2006 r., znak ZPS/8022-4/18/06, Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju wybrany zostaje z ramienia Gminy Szczytna Pan Marek Szpanier.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/32/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570