szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/38/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/38/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się, na wniosek Burmistrza z dniem 31 stycznia 2007 r., Sekretarza Miasta i Gminy Szczytna - Panią Anetę Sitarz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011