szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/39/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/39/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/39/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007r.

 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SZCZYTNA NA LATA 2006-2008
 

Lp

Nazwa programu inwestycyjnego

Lata realizacji

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
zadania

Jednostka realizująca program

2006

2007

2008

Razem (2006r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2007r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2008r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej

2004

2008

2431000,00 zł

 

960000,00zł

240000,00zł

720000,00zł

0

580000,00zł

145000,00zł

435000,00zł

0

835000,00zł

208750,00zł

626250,00zł

0

Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

2

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2007

2007

400000,00 zł

 0

0

0

0

400000,00 zł

100000,00 zł

300000,00 zł

-

-

-

-

-

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

3.

Zakup samochodu ciężarowego dla ZGKiM w Szczytnej

2007

2008

235000,00 zł

0

0

0

0

135000,00 zł

135000,00 zł

0

0

100000,00 zł

100000,00 zł

0

0

Poprawa funkcjonowania ZGKiM Szczytna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

4

RAZEM:

-

-

3066000,00 zł

960000,00 zł

240000,00 zł

720000,00 zł

0

1115000,00 zł

380000,00zł

735000,00zł

0

935000,00 zł

308750,00 zł

626250,00zł

0

-

-

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570