szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XVIII/129/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała nr XVIII/129/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna absolutorium za rok 2003.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Maj 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572