szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA Nr V/41/07 z dnia 28 lutego 2007r

 

UCHWAŁA NR V/41/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  28 lutego 2007 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Na podstawie art. 8  ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z dnia 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  Nr 19 z dnia 8 lutego 2007 r.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Kłodzkiego do  wykonywania zadania  zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

§ 2

1. Przejęcie zadań, o których mowa  w  § 1 nastąpi na mocy  porozumienia zawartego  między Burmistrzem Szczytnej a Zarządem Powiatu Kłodzkiego regulującego zakres i zasady finansowania przejmowanych dróg.
2. Porozumienie przed podpisaniem musi uzyskać pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w  Szczytnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Marca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011