szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XVIII/132/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała nr XVIII/132/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Załączniku do uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w części dotyczącej siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 1 zapis: „Zespół Szkół Zawodowych” otrzymuje brzmienie:„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych”.
2. W Załączniku do uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w części dotyczącej siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu nr 5 zapis: „Schronisko młodzieżowe Łężyce 47" otrzymuje brzmienie:„Klub Wiejski Łężyce 55/1".

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Maj 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011