szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VIII/51/07 z dnia 31 maja 2007r.

UCHWAŁA Nr VIII/51/07
RADY MIEJSKIEJ w SZCZYTNEJ
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) i art 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł.- 30.000,- wg Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2.Zwiększyć wydatki o kwotę zł.- 30.000,- wg Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku z:.
1) podpisanym porozumieniem Nr  DZ-U.XV/13/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją zatrudnienia w okresie od 1 kwietnia 2007r. - 31 grudnia 2007r. osób, zatrudnionych w świetlicy utworzonej w ramach realizacji Rządowego Programu "Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" - 30.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Sierpnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572