szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie (RTI.OS.7615/31/2007)

RTI.OS.7615/31/2007

Szczytna, 2007-09-21

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Szczytnej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr TO-4295/4347 zlokalizowanej na istniejącej wieży antenowej na terenie należącym do Spółdzielni Usług Rolniczych w Szczytnej w Upadłości w Szczytnej na działce nr 1885/7, obręb Szczytna.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej ,,Centertel” Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa reprezentowanej przez Pana Piotra Skołuckiego z GGS Consulting s.c. Grażyna Gacał Skołucka, Piotr Skołucki ul. Żółta 10, 54-043 Wrocław.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 32 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42, pok. nr 9, w terminie od 21 września 2007 roku do 16 października 2007 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Września 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421439