szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XI/62/07 z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/62/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada pozytywnie opiniuje projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570