szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (RTI.OS.7615/20/2007)

RTI.OS.7615/20/2007

Szczytna, 2007-10-22.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego umarza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz.Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna” wszczęte zawiadomieniem z dnia 11 czerwca 2007 roku nr OS-7615/20/2007 z wniosku Biura Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Uzasadnienie

Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna, działające z upoważnienia inwestora – gminy Szczytna, pismem z dnia 27 kwietnia 2007 roku wniósł do tut. Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna.

Pismem z dnia 28 października 2007 roku Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka wycofało powyższy wniosek z powodu zmiany trasy przebiegu wodociągu.
W tym stanie rzeczy należało uznać, że dotychczasowe postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji.
Otrzymują:
1.Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Święta Katarzyna.
2.Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
3.Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
5.Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
6.Starosta Kłodzki, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
7.Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.
8 – 13. Strony postępowania.
14.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
15.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopada 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431553