szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/136/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/136/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna złożonej przez Panią Marię Sporek za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Departament Kontroli, Wydział Skarg i Wniosków w sprawie wykupu działki nr 64 położonej we wsi Łężyce, Rada Miejska w Szczytnej uznaje ww. skargę za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014