szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój (RTI.OS.7615/5/2007/2008)

RTI.OS.7615/5/2007/2008

Szczytna, 2008-02-15.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Szczytnej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław – obecnie: Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 32 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 9. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej przy ul. Wolności 42, pok. nr 9, w terminie od 18 lutego 2008 roku do 14 marca 2008 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie,wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Chocieszów, Wolany i Wambierzyce.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 18 Lutego 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030