szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/97/08 z dnia 21 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/97/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 21 lutego 2008r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Náměšť na Hané w Republice Czeskiej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Nawiązać kontakty partnerskie z gminą Náměšť na Hané w Republice Czeskiej.

§2

Upoważnić Burmistrza Szczytnej do podpisania porozumienia w zakresie współpracy społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Szczytna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Miejscowość Námĕšť na Hané, położona jest 35 kilometrów od wojewódzkiego miasta Ołomuniec, w urodzajnym regionie Hane na Morawach. Jej powierzchnia wynosi 1861 ha, a liczba ludności 1 911 mieszkańców.

Tereny dzisiejszej miejscowości były, dzięki korzystnemu położeniu osiedlane już od czasów prehistorycznych. W okolicy pozostawili swoje ślady również Celtowie. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pojawiła się już w połowie XII w. Swoje istnienie  Námĕšť na Hane zawdzięcza  temu, że prowadził  tędy szlak kupiecki z Pragi przez Ołomuniec do Krakowa.

Bogatej historii miasto zawdzięcza szereg interesujących zabytków. Wśród nich ważne miejsce zajmuje zamek Námĕšť na Hane, sięgający XVIII w., zbudowany w stylu klasycystycznym nawiązujący do romantycznych wzorów francuskich. Na pasjonatów historii czekają rokokowe wnętrza zamku – Złoty salon, biblioteka, jadalnia, salon muzyczny oraz okalający zamek park. Atrakcją niewątpliwie jest ekspozycja zabytkowych karet biskupów i arcybiskupów ołomunieckich oraz wózków dziecięcych. W ciągu roku na zamku przygotowywanych jest wiele ciekawych imprez o rozmaitej tematyce.

Do zabytków  Námĕšť na Hane zalicza się również średniowieczny gród z XIII w., dolny zamek z XIV w., kościół św. Kunhuty z XIX w. , kaplica zamkowa z XVII w., posąg św. Jana Nepomucena z XVIII w., posąg Panny Marii Immaculaty przewieziona z Ołumuńca w XVIII w., Grobiec Kinskich z XIX w. a także szereg innych.

Námĕšť na Hane oferuje również nieprzebraną ilość przeżyć kulturalnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie -  miłośnicy muzyki, sztuk plastycznych, folkloru, teatru i sportu. Do najważniejszych imprez zalicza się Festiwal Zahrada (festiwal muzyczny prezentujący różne gatunki muzyczne), Sympozjum Freska (artyści malują wprost na fasadach miejscowych domów), festiwal Dratofest (festiwal rockowy), Uroczystości Haneckie (miejscowe dożynki), turnieje penanque (zawody polegające na rzucaniu metalowymi kulami), itp. Miasto oferuje także imprezy związane z folklorem, do dziś w regionie zachowało się bowiem wiele zwyczajów i tradycji ludowych, z których najbardziej znane są dożynki, pieśni ludowe i tańce.

Na miłośników przyrody czekają piękne okolice, gdzie znajduje się wiele tras turystycznych,  krajoznawczych i rowerowych. Są tutaj rezerwaty (Terezke udoli), kolej ogrodowa (Drahanowice – Střížov), czarna wieża w Drahanovicach, park przyrodniczy Velky Kosíř itp. Na turystów czekają  4 restauracje, dom aktywnego wypoczynku oraz basen.

Obecnie, wraz z gminą Szczytna i innymi partnerami, gmina Námĕšť na Hané przystąpiła do polsko-czeskiego  projektu pod nazwą  „RAZEM – SPOLU“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  Projekt ma obejmować zakup dwóch przenośnych scen dla partnera polskiego i czeskiego oraz zorganizowanie, wykorzystując te sceny, cyklu imprez w Czechach i Polsce, na których prezentowana i promowana będzie kultura oraz dorobek artystyczny naszych narodów. Mając na względzie dotychczasową bardzo dobrą współpracę i zamiar jej dalszej kontynuacji za uzasadnione uznaje się podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunków partnerskich z gminą Náměšť na Hané w Republice Czeskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Lutego 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570